به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

Uncategorized نظری نیست »

لوگوی بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهانThe world’s largest blogging network

پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت

پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در حکومت جهانی

http://behabadi.ir

http://behabady.ir

اقسام سرویسهای وبلاگدهی

Uncategorized نظری نیست »

الف:ازجهت ساختاری

1-نوشتاری بیشترین نوع سرویسهای وبلاگدهی درکشور از این نوعند یعنی وبلاگهای نوشتاری یا متنی راسرویس میدهند اگرچه مدتی است این نوع سرویسها انواع دیگر سرویسها نظیر عکس یا صدا وفیلم را به سرویسهای خودنیز اضافه کرده اند ومیتوان گفت که اینها سرویسهای مختلط وبلاگدهی هستند

2-ویدئو بلاگ:

http://aparat.com

3-فتوبلاگ:

http://pixblog.ir

4-پادکستر:

http://cast.ir

ب:ازجهت شخصیت کاربر

1-سرویسهای ویژه خانمها

2-سرویسهای ویژه کودکان:

http://niniweblog.com/

http://ninipage.com

http://www.parsbaby.com/

http://www.hodhodfarsi.tv

3- سرویس ویژه دانش آموزان

ج:ازجهت موضوع وبلاگ

1-فروشگاه ساز:

http://8n8.ir/

http://bizna.ir

http://hastishop.ir

http://namanegar.ir

http://parscenter.com/

http://sabaec.ir/

http://sazito.com/

http://shoperzfa.com

http://shopfa.com

http://shopineh.ir/

http://shoploger.com/

2-سرویسهای وبلاگدهی صنعتی

http://sanatkadeh.com

3-سرویس وبلاگدهی خبری

http://pressloger.com

4-سرویس وبلاگدهی ورزشی

5-سرویس وبلاگدهی هنری موسیقی

http://noteahang.com

خوشنویسی

تئاتر

http://blog.teatreshahr.ir

6-سرویس وبلاگدهی گردشگری

http://farstourist.com/

7-سرویس وبلاگدهی بورس

http://bourseblog.ir

8-سرویس وبلاگدهی آموزشی

9-سرویس وبلاگدهی بزبانهای ترکی:

http://arzublog.com

کردی

http://kurdblog.ir/

10-سرویس وبلاگدهی گیم(بازی)

11-سرویس وبلاگدهی ویژه مساجد

12-سرویس وبلاگدهی ویژه اساتید

http://blogasatid.ir

http://www.ostadsalam.ir

http://professora.ir 13

14-سرویس وبلاگدهی سینما

14-سرویس وبلاگدهی ویژه مدارس

15-سرویس وبلاگدهی درحوزه دین ورسانه

http://simablog.ir

16-مربیان پرورشی

http://www.rayanblog.ir

17-فرهنگی

18-حوزه سلامت وپزشکی

19-سرویس وبلاگدهی ویژه قرآن

20-ویژه وکلا وحقوقدانان

https://ius.center/fa/rv/

21-تخصصی درزمینه اینترنت

22-ویژه طب سنتی

http://tabayeblog.com/

23-وبلاگدهی مهندسی

http://www.civilblog.ir/

کتاب بلاگرها

Uncategorized نظری نیست »