روستای نمونه

روستای محمد آباد از توابع بخش مرکزی آران و بیدگل در سال های 1390 و 1396 در بخش های مهاجرت معکوس و کارآفرینی رتبه نخست کشور را به دست آورده است.


پاسخی بدهید

XHTML: از تگ های زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>