وضع اضطراری ترامپ علیه ایران

رئیس جمهور آمریکا وضع اضطراری ملی علیه ایران را یک سال دیگر تمدید کرد.


پاسخی بدهید

XHTML: از تگ های زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>