اعلام نتایج اولیه دکتری نیمه متمرکز 97

نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی امروز اعلام می شود.


پاسخی بدهید

XHTML: از تگ های زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>