مشروح خبر 13، 27 فروردین 97

غاقلگیری زمستانی در واپسین روزهای فروردین، چتر برف و باران بر سر نیمی از کشور، روز پر کار کمیسیون های مجلس مدیریت منابع محدود آبی ، دستور کار کمیسیون عمران و مبارزه با قاچاق پوشاک، دغدغه کمیسیون های امنیت ملی- قضایی و صنایع، مروری بر فصل مشترک کارنامه روسای جمهور آمریکا کشتار 20 میلیون نفر در سراسر جهان از سال 1900 تا کنون.


پاسخی بدهید

XHTML: از تگ های زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>