شهر مورد نظر :
اوقات شرعی در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۹ به افق تهران
۰۵:۳۰:۱۹: اذان صبح
۰۶:۵۴:۲۵: طلوع آفتاب
۱۲:۲۲:۱۸: اذان ظهر
۱۷:۵۰:۴۰: غروب آفتاب
۱۸:۰۹:۱۳: اذان مغرب
۲۳:۴۰:۲۹: نیمه شب شرعی