شهر مورد نظر
اوقات شرعی در تاریخ ۹۶/۰۹/۲۷ به افق تهران
۰۵:۳۰:۱۹: اذان صبح
۰۶:۵۴:۲۵: طلوع آفتاب
۱۲:۲۲:۱۸: اذان ظهر
۱۷:۵۰:۴۰: غروب آفتاب
۱۸:۰۹:۱۳: اذان مغرب
۲۳:۴۰:۲۹: نیمه شب شرعی